Tilmelding til Elleugen 2018

Du er for sent på den! Bemærk at deltagerpriserne derfor er steget.

Der SKAL udfyldes én tilmelding for hver person - også selv om der er tale om familie

 
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Tlf. privat:
Mobil:
E-mail:
Sømilitaire titel:
Universitetsgrad:

Alle – på nær JC og Stadskom, skal prioritere min. 5 opgaver man ønsker at varetage under Elleugen. Nogle af arbejdsopgaverne forekommer kun en enkelt gang, mens andre er kontinuerlige og/eller mere krævende – disse er markeret med *. Hvis man påtager sig * opgaverne, vil prioriteringsantallet blive reduceret til 3 opgaver medmindre flere naturligvis ønskes. Allerede tildelte arbejdsopgaver noteres nederst på listen under ”andet”.
Jagtsec´erne vil forsøge at fordele opgaverne i forhold til de angivne ønsker, men det kan ikke garanteres og det kan forekomme, at man bliver pålagt andre arbejdsopgaver end dem, man har prioriteret af hensyn til den samlede planlægning. Såfremt man ikke prioriterer 3 eller 5 opgaver, vil man få tildelt arbejdsopgaver efter JC´s, Stadskommandantens og Jagtsec´ernes forgodtbefindende.
Ønskede arbejdsopgaver (KUN admiralitetsmedlemmer):
Fødselsdato og -år:
Går ikke i skole (husk at afkrydse hvis aktuelt!):
Efter sommerferien skal jeg gå i:
Jeg deltager i følgende måltider (morgen, frokost, aften):
LørdagSøndagMandagTirdagOnsdagTorsdagFredagLørdag
NB: Ansøgninger om delt periode behandles særskilt af JC og er kun accepteret ved positivt tilsagn fra samme. HUSK at der skal betales fuldt deltagergebyr.


Medlemmer af Officersstaben og Admiralitetet der ønsker at deltage i phorlejr
Dato og tid for phærgetransport til riget:
Fra hvornår ønskes deltagelse i phouragering:
Andet af forventelig interesse:
Bekræftelse opnås ved positivt tilsagn fra Stadskommandanturen ved: Matthias Kisling, tlf.: 20 81 01 51


Boligform
Jeg medbringer : Kuppeltelt:
Spids/Manzardtelt:
Villatelt:
Facadebredde ('samme som sidst' er ikke et gyldigt teltmål):
Dybde ('samme som sidst' er ikke et gyldigt teltmål):
Jeg bor alene i eget telt:
Jeg medbringer eget telt og har udlejet husrum til:
Jeg har en fast aftale om at bo hos:
Jeg har ingen aftaler, men regner med JC ordner sagerne:


Sejlads
Jeg er i besiddelse af MBF: Ja / Nej
Jeg er omskolet til Elfinen: Ja / Nej
Jeg ønsker at føre Elfinen eller Søløven under EU: Ja / Nej
Jeg ønsker MBF-uddannelse: Ja / Nej


Forhåndsbestilling af klippekort til øl, vand og tøris samt Leo d´Or, der udleveres ved ankomst til Riget
Antal dåsesodavand (33 cl):
Antal Tonic vand på dåse (33 cl):
Antal dåseøl:
Antal Leo d'Or:
Ubegrænset tøris: (102 kr.)


Særlige forhold
Angives her:


Betaling
Den samlede pris for din bestilling er 0 danske kroner.
BEMÆRK: Nogle browsere opdaterer IKKE automatisk førnævnte beløb - vil du være helt sikker, så tryk på knappen her:
Det endelige, korrekte beløb samt betalingsoplysninger vises også når du har afsendt din tilmelding.